En ting er evnen til å kjenne igjen salgsmuligheter. Men hvor mange av disse ender du med å close? Jeg tror det er viktigere å bli flink til å kjenne igjen de leadsene som ikke lar seg kvalifisere. Kutt ut å bruk tid på de fortest mulig, så får du mer tid på å finne nye muligheter.

Det som slår meg er at man mange ganger ender opp med å få nei hos et kvalifiserte prospekter. Du har klassifisert det som et godt lead, men likevel så glipper det. Og det er jo ikke riktig? Kvalifiserte leads skal jo være de som ender opp som kjøpere?

Jeg bruker en del tid foran telefonen om dagen for å, i første omgang kvalifisere nye salgsmuligheter, for så å gi de den oppfølgingen som trengs. Jeg gjør dette fordi jeg ser at jeg har for mange oppfølginger om dagen. For mange jeg ringer for å bare "touch base" med.

Derfor prøver jeg en annen innfallsvinkel. Jeg dekvalifiserer de istedet. Jeg føler at det gir meg en mer effektiv innfallsvinkel.

 

Hva er forskjellen?

Jeg prøver å kjenne igjen de leadsene som ikke vil lede til noe. Når jeg har den innfallsvinkelen blir det ikke så mye mentalt fokus fra min side på at jeg skal selge. Fokuset blir at jeg må finne ut om det er her jeg skal bruke tiden min, eller om jeg skal la være.

Når du går etter å kvalifisere, så ender du fort opp med å håpe. Du håper at de skal være gode leads. Du tolker de få eller mange signalene du får på å tro at dette er en god mulighet.

For de av dere som vil si at jeg gjør en dårlig jobb med å kvalifisere mine leads, så vil jeg si at jeg er helt enig. Også vil jeg poengtere at jeg opplever det som lettere å gjennomføre riktig hvis målet er å dekvalifisere leadsene. Det blir litt lettere, på en måte. Det blir lettere fordi fokuset med oppgaven blir anderledes.